oikeus portugaliksi

oikeuksien puolustaja, oikeusaktivisti

 1. indenidade

korkein oikeus

 1. indenização, indenidade

oikeus vahingonkorvaus vahingonkorvaukseen

 1. vetar

veto, veto-oikeus

 1. permissão

oikeus, lupa

 1. privilégio

oikeus oikeuden määräys

 1. franquia, franchising

erioikeus

 1. franquia, franchise

erioikeus, erivapaus, etuoikeus

 1. franquiar

etuoikeus, harvinainen onni

 1. usufruto

optio-oikeus

 1. negativo

käyttöoikeus

 1. negativo

myöntää erioikeus; vapauttaa, myöntää erivapaus to grant exemption

 1. negativa

oikeus, etuoikeus, valtuutus

 1. negativo

äänioikeus

 1. de direita, direitista

käyttöoikeus, käyttö- ja tuotto-oikeus

 1. certo

veto-oikeus

 1. bem

oikeus

 1. assembleia

 2. tribunal, corte

oikeussali

 1. corte

oikeus, tuomioistuin

 1. tribunal, corte

oikeussali

 1. assembleia

oikeus, tuomioistuin

 1. tribunal, corte

oikeussali

 1. corte

oikeus, tuomioistuin

 1. quadra

oikeussali

 1. pátio

oikeus, tuomioistuin

 1. palácio, corte