sama venäjäksi

sama vanha juttu

 1. та́ же исто́рия

l fi sama täällä, l fi minä myös

 1. я то́же, я та́кже

sama täällä

 1. ле́тние ку́рсы-p

samanaikainen, yhtäaikainen

 1. взаи́мно, ormal и ва́м того́ же i vám tovó že, epävirallinen и тебе́ того́ же i tebé tovó že

sama samassa paikka paikassa oleva

 1. ле́тний ла́герь, пионе́рский ла́герь "pioneer camp", USSR, де́тский ла́герь

mitä tahansa, ihan sama mitä

 1. t-check ru себя́

 2. вме́сте

yhtä hyvin, aivan sama, samalla vaivalla, -han, -hän

 1. равня́ться + dative case

yhtäläisesti, samalla tapa tavoin

 1. ра́вный, ро́вня

sama, samanlainen

 1. совпада́ть impf, совпа́сть pf, соотве́тствовать impf

samansuuruinen, identtinen

 1. в э́то вре́мя, в то́ же вре́мя

l fi sattua l fi samaan aikaan, l fi sattua l fi sama samalla l fi hetki hetkellä

 1. (comrade) това́рищ (+ military rank) in the SovietRussian army, сэр in translations from English, господи́н (+ military rank) in the Russian army before 1917

samaan aikaan

 1. аэропо́рт, аэродро́м, аэровокза́л

sama

 1. квадра́т

samalla tasolla

 1. квадра́т