sama ruotsiksi

sama vanha juttu

 1. samma gamla visa

l fi sama täällä, l fi minä myös

 1. jag också, jag med

sama täällä

 1. likaledes

samanaikainen, yhtäaikainen

 1. barnkoloni, kollo olloquially, sommarläger

sama samassa paikka paikassa oleva

 1. vare sig, oavsett

mitä tahansa, ihan sama mitä

 1. lik

 2. vara lika med

yhtä hyvin, aivan sama, samalla vaivalla, -han, -hän

 1. överensstämma

yhtäläisesti, samalla tapa tavoin

 1. under tiden, samtidigt

sama, samanlainen

 1. andetag

samansuuruinen, identtinen

 1. utandning

l fi sattua l fi samaan aikaan, l fi sattua l fi sama samalla l fi hetki hetkellä

 1. vanlig

samaan aikaan

 1. allmänning