kontrolloida suomi > kreikka

hallita, ohjata, kontrolloida, varmistaa, valvoa

  1. ελέγχω

  2. έλεγχος