kontrolloida suomi > italia

hallita, ohjata, kontrolloida, varmistaa, valvoa

  1. controllare, influenzare, dirigere

  2. comandi-p