kontrolloida suomi > ranska

hallita, ohjata, kontrolloida, varmistaa, valvoa

  1. contrôler