vapauttaa venäjäksi

vapauttaa

 1. освобожда́ть impf, освободи́ть pf

vapauttaa, helpottaa

 1. опра́вдывать impf, оправда́ть pf

vapauttaa

 1. выкупа́ть impf, вы́купить pf

 2. улучша́ться impf, улу́чшиться pf

 3. обеля́ть impf, обели́ть pf

 4. ослабля́ть impf, осла́бить pf

vapauttaa vastuu vastuusta

 1. освобожда́ть impf, освободи́ть pf

vapauttaa syyte syytteestä

 1. распла́чиваться impf, расплати́ться pf за (za) + accusative case

vapauttaa

 1. выпла́чивать impf долг, вы́платить pf долг

 2. освобожда́ть impf, освободи́ть pf

 3. t-check ru освобожда́ть от , t+check ru снима́ть

 4. освяща́ть impf, освяти́ть pf

 5. освобожда́ть impf, освободи́ть pf

vapauttaa, irrottaa

 1. привиле́гия, льго́та

keventää, vapauttaa (tunnelma tunnelmaa)

 1. освобожда́ть impf, освободи́ть pf

vapauttaa (syyte syytteestä)

 1. спаса́ть impf, спасти́ pf, выруча́ть impf, вы́ручить pf

vapauttaa (velvollisuus velvollisuudesta)

 1. спасе́ние

vapauttaa (itse itsensä)

 1. кро́ме, исключа́я, за исключе́нием

vapauttaa

 1. выпла́чивать impf, of a debt вы́платить pf, выполня́ть impf, вы́полнить pf, осуществля́ть impf, осуществи́ть pf

 2. освобожда́ть impf, rom a jail освободи́ть pf, увольня́ть impf, уво́лить pf

armahtaa, vapauttaa syytöksistä

 1. выпи́сывать impf, вы́писать pf

vapauttaa, todeta syyttömäksi, armahtaa

 1. демобилизо́вывать impf, демобилизова́ть pf

vapauttaa, päästää

 1. нови́нка, рели́з

puhdistaa, vapauttaa

 1. выпуска́ть impf, вы́пустить pf

vapauttaa

 1. ослабля́ть impf, осла́бить pf, развя́зывать impf, развяза́ть pf, расстёгивать impf, расстегну́ть pf

päästää irti, irrottaa, vapauttaa

 1. ослабля́ть impf, осла́бить pf

vapauttaa, päästää vapaaksi

 1. отпуска́ть impf, отпусти́ть pf

vapauttaa

 1. ры́хлый, неутрамбо́ванный

 2. отпуска́ть impf, отпусти́ть pf

päästää, vapauttaa

 1. распу́щенный, распу́тный

vapauttaa, puhdistaa

 1. исто́чник, ключ, родни́к, студене́ц

myöntää erioikeus; vapauttaa, myöntää erivapaus to grant exemption

 1. весна́

vapauttaa

 1. исто́чник, ключ, родни́к, студене́ц

tehdä poikkeus, antaa erivapaus, vapauttaa (jostakin)

 1. шпринг