vapauttaa puolaksi

vapauttaa

 1. spieniężać

vapauttaa, helpottaa

 1. przełamać lody pf

vapauttaa

 1. przywilej

 2. ratować

 3. wykluczać wykluczyć, wyłączać

 4. z wyjątkiem, oprócz

vapauttaa vastuu vastuusta

 1. wypisać pf, wypisywać impf

vapauttaa syyte syytteestä

 1. wersja, wydanie

vapauttaa

 1. nowość

 2. luźny

 3. skok

 4. sprężyna

 5. wiosna