ylpeys swahiliksi

paisua (ylpeys ylpeydestä)

  1. daha

ylpeys

  1. daha

  2. daha

ylpeys, kopeus

  1. daha