toisin saksaksi

toisin kuin

  1. umformulieren

muotoilla muotoilla uudelleen, ilmaista ilmaista toinen toisin sana sanoin

  1. das heißt

toisin sanoen

  1. mit anderen Worten

  2. im Gegenteil

päinvastoin, kun taas, pikemminkin, toisin, sitä vastoin

  1. anders

toisin

  1. ansonsten, sonst, andernfalls