toisin espanjaksi

toisin kuin

  1. reformular

muotoilla muotoilla uudelleen, ilmaista ilmaista toinen toisin sana sanoin

  1. o sea, es decir

toisin sanoen

  1. en otras palabras

  2. al contrario, por el contrario

päinvastoin, kun taas, pikemminkin, toisin, sitä vastoin

  1. de otra manera

toisin

  1. si no, de lo contrario

  2. a diferencia de