ryppy saksaksi

ryppy

  1. Falte, Fältchen

ryppy, juonne

  1. Falte

ryppy

  1. Falte, Runzel