ryppy portugaliksi

ryppy

  1. ruga

ryppy, juonne

  1. enrugar gloss of people, amassar gloss of clothing

ryppy

  1. ruga, dobra