ryppy kreikkaksi

ryppy

  1. ζάρα

ryppy, juonne

  1. ζαρώνω

ryppy

  1. ζαρώνω