ryppy ruotsiksi

ryppy

  1. skrynkla

ryppy, juonne

  1. veck

ryppy

  1. målområde