ryppy ranskaksi

ryppy

  1. aspérité

ryppy, juonne

  1. ride

ryppy

  1. froisser, rider, plisser