disagreement

suomi-englanti sanakirja

disagreement englannista suomeksi

  1. kiista

  2. yhteensopimattomuus

  1. Substantiivi

  2. erimielisyys, mielipide-ero

  3. ristiriita

disagreement englanniksi

  1. An argument or debate.

  2. (ux)

  3. A condition of not agreeing or concurring.