välittäjä venäjäksi

välittäjä, mediantti

  1. перево́зчик

välittäjä, välikäsi

  1. перево́зчик, транспортёр

välittäjä, kuljettaja

  1. конве́йер

välittäjä, välimies

  1. посре́дник

välittäjä

  1. арби́тр

  2. получа́тель, получа́тельница

neuvottelija, sovittelija, välittäjä

  1. приёмник

välittäjä, sovittelija

  1. телефо́нная тру́бка, тру́бка