vaikutus

[ˈvɑikutus]

 1. Vaikuttaminen

 2. vaikutuskyky, vaikuttava voima, teho.
  Esimerkiksi: Vuorovaikutus. Kerrannaisvaikutus. Virtaavan veden kuluttava vaikutus. Ilmaston vaikutus kasvillisuuteen. Lääkkeen vaikutus alkaa tunnin kuluessa. Jollakin on vaikutusta [= jokin vaikuttaa] johonkin. Aatesuunnan vaikutus maalaustaiteeseen. Hänellä oli suuri vaikutus poikaansa. Olla jonkin vaikutuksen alaisena, alttiina jonkin vaikutukselle. Alkoholin vaikutuksen alainen alkoholia nauttinut. Kasvi kuihtui kuumuuden vaikutuksesta. Monet'n vaikutuksesta alkunsa saanut impressionistinen taidesuunta. Fysiikka, fysikaalinen
  Esimerkiksi: Vaikutuksen ja vastavaikutuksen laki laki jonka mukaan kappaleen vaikuttaessa toiseen jollakin voimalla jälkimmäinen vaikuttaa edelliseen yhtä suurella vastakkaissuuntaisella voimalla.

 3. vaikuttamisen seuraus, tulos, aikaansaannos, jälki.
  Esimerkiksi: Sivu-, haittavaikutus. Tupakanpolton vaikutukset elimistöön. Päätöksellä oli laajakantoiset vaikutukset. Rokotus, jonka vaikutus kestää kolme vuotta. Devalvaatiolla oli elvyttävä vaikutus. Kiellolla ei ollut mitään vaikutusta. Erikoismerkitys
  Esimerkiksi: Tehdä vaikutus johonkuhun aiheuttaa jossakussa tunnepitoinen psyykkinen reaktio. Hänen viisautensa teki minuun syvän vaikutuksen. Onnettomuus teki kaikkiin järkyttävän vaikutuksen. Yritti tehdä tyttöön vaikutuksen herättää tytössä (eroottista) kiinnostusta.

 4. jonkin aiheuttama tuntu, vaikutelma.
  Esimerkiksi: Hänen kehuskelunsa teki ikävän vaikutuksen. Ensi vaikutus [paremmin: vaikutelma] oli myönteinen.

Katso myös: interferenssi, vastavaikutus, säväys, vagotonia, sosiaalisesti

Taivutus

yks. nom. vaikutus, yks. gen. vaikutuksen, yks. part. vaikutusta, yks. ill. vaikutukseen, mon. gen. vaikutusten vaikutuksien, mon. part. vaikutuksia, mon. ill. vaikutuksiin.

Synonyymisanakirja

vaikutus

 1. tunkeutuminen, levittäytyminen, lupa, valta, valtuus, virallinen lupa, teho, voima, oikeus, käskyvalta.

Lisää synonyymejä Synonyymit.fi:ssä

Käännökset

englanti impact
influence
agency
effect
potency
ranska influence (f), impression (f), impact (m), impact, effet
saksa Einfluss (m), Beeinflussung (f), Eindruck (m), Einschlag (m), Aufprall (m), Aufschlag (m), Einwirkung (f), Auswirkung (f), Wirkung (f)
kreikka επιρροή (f), επήρεια (f), εντύπωση (f), αποτέλεσμα, επίδραση (f), πραγματοποίηση (f)
unkari befolyás, benyomás, behatás, hatás, effektus
italia influenza (f), ascendente (m), impressione (f), opinione (f), impatto (m), effetto (m), effetto
puola wpływ (m), wrażenie, uderzenie, efekt (m), rezultat (m)
romania influență (f), influențare (f), impresie, efect
venäjä влия́ние, влия́тельность, де́йствие, возде́йствие, впечатле́ние, уда́р (m), толчо́к (m), сотрясе́ние, эффе́кт (m), результа́т (m)
ruotsi inflytande, påverkan, intryck, effekt, resultat
latina ictus, fructus (m)

Sitaatit

 • "Kuinka kauhistuttavia ovatkaan kiroukset, jotka muhamettilaisuus lan­gettaa kannat­tajilleen! Ei ole ainoastaan fanaattista kiihkoa, joka ihmi­sessä on yhtä vaarallista kuin vesikauhu koirassa, vaan myös tämä hir­veä fatalistinen apa­tia. Vaikutukset ovat ilmi­selviä monissa maissa. Ajat­tele­mattomia tapoja, huo­limattomia maanviljelysjärjes­telmiä, lais­koja kau­pan­käyn­ti­mene­telmiä ja omai­­suu­den turvat­tomuut­ta tapaa kaikki­alla, missä profeetan seuraajat hallit­sevat tai asuvat. Alhainen sensu­a­lismi riistää tältä elämältä sen viehkeyden ja sivis­tyneisyyden; tulevalta sen ar­vokkuuden ja pyhyyden. Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu­kaan jokaisen naisen on kuu­luttava jollekin miehelle tämän ab­soluut­ti­sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai­mona, vii­västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla­min us­ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu­dessa. Yksit­täiset musli­mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk­sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa­jien sosi­aalisen kehi­tyksen. Maailmassa ei ole voi­mak­kaam­paa taannuttavaa voimaa. Muha­met­tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har­joit­tava uskonto, joka on kaik­kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le­vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel­mal­laan. Ja jos kris­tin­uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat ksivarret tie­­teen, jota vas­taan se oli tur­haan taistellut mo­der­nin Euroopan sivilisaa­tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai­­sen Rooman sivilisaa­tio."

 • "Ruuansulatuselintemme vaikutus henkisiin kykyihimme on varsin merkillinen ilmiö. Emme voi työskennellä, emme ajatella, jollei vatsamme sitä salli. Se määrää henkiset taipumuksemme, intohimomme."

 • "Kaikki vaikutus on pahasta ja hyvä vaikutus on pahinta maailmassa."

 • "Vastustan kaikkea sellaista maahanmuuttoa, jonka vaikutus vastaanottavalle yhteiskunnalle ja siinä asuville ihmisille on kielteinen. Islamilaista maahanmuuttoa vastustan erityisesti, koska islam, sellaisena kuin se todellisessa elämässä (ei siis Jaakko Hämeen-Anttila|Jaakko Hämeen-Anttilan teorioissa) eksistoi, on paitsi taantumuksellinen uskonto myös sotaisa poliittinen ideologia. (Scriptassa 23. lokakuuta 2006)"

Riimisanakirja

vaikutus rimmaa näiden kanssa:

laikutus, massavaikutus, vastavaikutus, haittavaikutus, sirpalevaikutus, lumevaikutus, painevaikutus, jälkivaikutus, tulivaikutus

Lisää riimejä

Vastaukset Vastaukset.fi:ssä

Median vaikutus ihmisiin?
Mikä on anksiolyyttinen vaikutus?

Kysymykset Vastaukset.fi:ssä

Käyttöomaisuusinvestoinnin vaikutus tilinpäätökseen?
Käyttöomaisuusinvestointi ja vaikutus tilinpäätökseen?
Käyttöpääomainvestointi ja sen vaikutus tilinpäätökseen?
Mikä on ruusunmarjatee vaikutus?
Mikä on anksiolyyttinen vaikutus?
Mikä on välillinen vaikutus?
Mangaanin vaikutus teräkseen?
Taajama merkin vaikutus?

Läheisiä sanoja

vaikuttavasti
vaikuttavuus
vaikuttua
vaikutus
vaikutusaika
vaikutusalue