sitoutua ranskaksi

sitoutua

  1. mettre en gage

  2. gage, serment

tehdä sopimus, sitoutua

  1. alliance

sitoutua, lupautua generally; mennä kihloihin to promise to marry

  1. alliance

luvata, sitoutua

  1. lier