sitoutua italiaksi

sitoutua

  1. ingaggiare

  2. promettere, impegnarsi

tehdä sopimus, sitoutua

  1. legame

sitoutua, lupautua generally; mennä kihloihin to promise to marry

  1. legame

luvata, sitoutua

  1. legare