junarata japaniksi

rata, junarata, rautatie

  1. 線路 せんろ, senro