two-faced

suomi-englanti sanakirja

two-faced englannista suomeksi

  1. kaksikasvoinen

  2. kaksinaamainen

  1. kaksipuolinen

  2. kaksinaamainen, kiero, vilpillinen

  3. tekopyhä

two-faced englanniksi

  1. Having two faces or plane surfaces.

  2. Deceitful, duplicitous.

  3. Hypocritical.