halveksia

suomi-englanti sanakirja

halveksia englanniksi

  1. disrespect

  2. flout

  3. contemn, despise

  4. look down on

  5. disdain

  6. belittle

  1. To despise, scorn, down on, sneer at, disdain, contemn.

  2. To defy, (be) oppose(d) to, resist.