suku- unkariksi

suku-

  1. nemzedék, generáció, emberöltő