suku- puolaksi

suku-

  1. generowanie, wytwarzanie