toimijuus

Läheisiä sanoja

toimiehtosopimus
toimielin
toimihenkilö
toimija
toimikas
toimikassidoksinen