eksplisiittinen tagalogksi

täsmällinen, selkeä, eksplisiittinen

  1. lantad