eksplisiittinen puolaksi

täsmällinen, selkeä, eksplisiittinen

  1. szczegółowy, jasny, wprost