havainto swahiliksi

havainto-opetus

  1. mtazamo

  2. mtazamo

havainnointi, havaintokyky

  1. mtazamo

aistimus, havainto

  1. notisi, tangazo