mtazamo swahilista suomeksi

mtazamo

  1. havainnointi, havaitseminen observing; havaituksi tuleminen being observed

  2. havainto

  3. huomio, huomautus, kommentti

  4. päätelmä, päätös