katkaista ruotsiksi

transitive keskeyttää, katkaista, intransitive keskeytyä, katketa

 1. bryta

transitive katkaista, murtaa, intransitive katketa, murtua

 1. transitive bryta av, intransitive gå av

transitive keskeyttää, katkaista, intransitive keskeytyä, katketa

 1. bryta

transitive katkaista, murtaa, intransitive katketa, murtua

 1. transitive bryta av, intransitive gå av

katkaista

 1. frånkoppling

 2. koppla bort, koppla från

 3. kapa, klippa av, hugga av

 4. stävja, undertrycka, dämpa, tillbakahålla

katkaista, katkaista yhteys, kytkeä irti

 1. snäppa

kytkeä irti, katkaista virta

 1. knäppa

torjua, pysäyttää, katkaista tie

 1. överdel

 2. snurra