Mikä rimmaa 'orangeria' sanan kanssa?

Ylimpänä näet riimit, jotka ovat lähimpänä "orangeria" sanaa. Mitä kauempana sana on "orangeria" sanasta, sitä vähemmän se rimmaa.

orangeria rimmaa näiden sanojen kanssa:

preeria, periferia, galleria, kauppagalleria, taidegalleria, parfymeria, polymeria, pitseria, ateria, pika-ateria, juhla-ateria, ilta-ateria, koeateria, arkiateria, materia, antimateria, valmisateria, pääsiäisateria, jouluateria, kouluateria, aamuateria, hääateria, pääateria, cafeteria, kafeteria, arteria, juristeria, hysteria, sotahysteria, joukkohysteria, koketteria, pizzeria

aaria, ooppera-aaria, tenoriaaria, koloratuuriaaria, kirkkoaaria, sopraanoaaria, paaria, urtikaria, araukaria, malaria, sineraria, sangria, tahria, tuhria, empiria, teoria, ansaintateoria, taideteoria, peliteoria, malliteoria, systeemiteoria, atomiteoria, kamariteoria, kvanttiteoria, tieteenteoria, musiikinteoria, informaatioteoria, evoluutioteoria, tietoteoria, kurjistumisteoria, kaaosteoria, talousteoria, suhteellisuusteoria, päätösteoria, ajopuuteoria, euforia, allegoria, kategoria, gloria, promemoria, glooria, konditoria, historia, maakuntahistoria, sotahistoria, taidehistoria, äännehistoria, aatehistoria, lähihistoria, sosiaalihistoria, kielihistoria, oppihistoria, kulttuurihistoria, esihistoria, maailmanhistoria, kirjallisuudenhistoria, tieteenhistoria, musiikinhistoria, luonnonhistoria, pitäjänhistoria, kirkkohistoria, makrohistoria, mikrohistoria, varhaishistoria, naishistoria, paikallishistoria, oikeushistoria, taloushistoria, asutushistoria, kirjallisuushistoria, kärsimyshistoria, kehityshistoria, sukuhistoria, syntyhistoria, henkilöhistoria, työhistoria, kuoria, suoria, pediatria, psykiatria, vankilapsykiatria, sosiaalipsykiatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, foniatria, geriatria, fysiatria, telemetria, symmetria, asymmetria, geometria, tasogeometria, avaruusgeometria, trigonometria, ekonometria, optometria, dioptria, nutria, houria, kouria, senturia, juuria, kuuria, valkyria