fenotyyppi ranskaksi

fenotyyppi, ilmiasu

  1. phénotype