fenotyyppi romaniaksi

fenotyyppi, ilmiasu

  1. fenotip