fenotyyppi espanjaksi

fenotyyppi, ilmiasu

  1. fenotipo