päinvastoin kreikkaksi

vaan, päinvastoin

  1. τουναντίον, αντίθετα

päinvastoin, kun taas, pikemminkin, toisin, sitä vastoin

  1. αντιθέτα