tutkinto

suomi-englanti sanakirja

tutkinto englanniksi

  1. examination

  2. degree

  1. examination (gloss)

  2. degree, qualification (gloss)