tutkinto

suomi-englanti sanakirja

tutkinto englanniksi

  1. examination

  2. degree

  1. An examination (qualifier).

  2. A degree, qualification (qualifier).