separated

suomi-englanti sanakirja

separated englannista suomeksi

  1. irrotettu

  2. erotettu, erillään oleva

  3. sijoiltaan mennyt

  1. Verbi

  2. erillään oleva">erillään oleva

  3. erillään asuva, asumuserossa oleva">asumuserossa oleva

separated englanniksi

  1. (en-past of)

  2. Detached; not connected or joined; two or more things stand apart.

  3. Estranged; living apart but not divorced.