joined

suomi-englanti sanakirja

joined englannista suomeksi

  1. yhdistetty

  2. vihityt

  1. Verbi

joined englanniksi

  1. (en-past of)