liki

suomi-englanti sanakirja

liki englanniksi

 1. nearly, almost

 2. close

 3. lechwe

 1. to leak

 2. almost, nearly, to

 3. (uxi)

  (syn)

 4. (monikko) io|liko

 5. near, close

 6. to

 7. (RQ:izh:Junus:1936)

 8. (lv-inflection of)

 9. woodpecker