ilmennys

suomi-englanti sanakirja

ilmennys englanniksi

  1. instantiation

  1. embodiment, exemplification, expression, indication