hinkata

suomi-englanti sanakirja

hinkata englanniksi

  1. rub

  1. to rub

  2. (syn)

  3. to a turd (gloss)