aikoa

suomi-englanti sanakirja

aikoa englanniksi

  1. be after, plan

  2. aim, propose

  3. purpose

  4. drive, get

  5. intend

  6. design

  1. to plan to do, intend to do, aim to do; to be going to do, will do