virkelig

Läheisiä sanoja

virkavirhe
virkavuosi
virkaylennys
virke
virkerakenne
virkeys