tukeva venäjäksi

raskas, tukeva

 1. t-needed ru

avustava, tukeva, auttava, apu-

 1. кре́пкий, дю́жий olloquial, здоро́вый, си́льный

vanttera, jykevä, roima, roteva, tanakka, tukeva, vankka

 1. соли́дный, мо́щный

jykevä, tukeva, vankka

 1. ги́бкий also of a person, эласти́чный of material, упру́гий

joustava flexible, sitkeä tough, tukeva strong

 1. тяжёлый

tukeva

 1. of a person дю́жий, здорове́нный, си́льный, мо́щный

avustava, apu apu-, oheinen oheis-; tukeva, tuki tuki-; toissijainen

 1. вспомогательный вспомогательная дета́ль

tukeva, roteva

 1. отва́жный

tukeva, tuhti

 1. значи́тельный, суще́ственный

tuhti, tukeva, runsas

 1. фи́рма

tukeva, kestävä, jämerä, järeä, tanakka

 1. кре́пкий, про́чный

vankka, luja, tukeva

 1. твёрдое те́ло

täyttävä, tukeva, tanakka

 1. глубо́кий

tukeva, vakaa, vankka, tanakka

 1. глубо́кий

paksu, tukeva

 1. глубо́кий