tukeva swahiliksi

raskas, tukeva

  1. refu

avustava, tukeva, auttava, apu-

  1. refu