toimia venäjäksi

toimia pääesikunta pääesikuntana, johtaa

 1. подру́жка неве́сты, подру́жка, дру́жка, свиде́тельница

toimia

 1. поло́мка

toimia jonkin perusteella

 1. рабо́тать, де́йствовать

toimia muodollinen muodollisesti

 1. управля́ть + instrumental case, эксплуати́ровать transitive, опери́ровать + instrumental case

toimia mailapoika mailapoikana

 1. рассчи́тывать impf, рассчита́ть pf, вычисля́ть impf, вы́числить pf

toimia välimiehenä

 1. получа́ться, преуспеть

toimia toimia morsiusneitona

 1. согласова́ться, соотве́тствовать, сообразовывать, сообразовываться, подчиняться

tuurata, toimia sijainen sijaisena

 1. судья́, рефери́, арби́тр, baseball, cricket ампа́йр

toimia huonosti

 1. рецензе́нт

toimia

 1. акт, постановле́ние, зако́н

tehdä, toimia, suorittaa

 1. де́йствие, акт, де́яние, посту́пок

toimia, tehota

 1. акт, докуме́нт

toimia mailapoikana

 1. де́йствовать, влия́ть

sovitella, toimia välittäjänä, välittää

 1. де́йствие, акт, посту́пок, де́ло

tehdä yhteistyötä, toimia yhteistyössä

 1. де́йствие, акт, де́яние, посту́пок

toimia

 1. акт, де́йствие

noudattaa, toimia odotusten mukaisesti

 1. де́йствовать, поступа́ть, де́лать

toimia sijaisena

 1. де́йствие, акт, посту́пок, де́ло

tuomita, toimia tuomarina, tuomaroida, sovitella, suositella, arvioida

 1. де́йствовать

tehdä, toimia

 1. де́йствовать, поступа́ть, де́лать

toimia

 1. вести вести́ себя́, поступа́ть

 2. де́йствовать

tehdä, toimia

 1. игра́ть

toimia

 1. де́йствовать

 2. де́йствовать, влия́ть

tehdä, toimia

 1. фу́нкция

toimia

 1. фу́нкция

 2. функциони́ровать impf sc=Cyrl

tehdä, toimia

 1. функциони́ровать impf sc=Cyrl

toimia

 1. фу́нкция

 2. фу́нкция

tehdä, toimia

 1. снабжа́ть impf, снабди́ть pf, поставля́ть impf, поста́вить pf

toimia

 1. пополня́ть impf, попо́лнить pf

 2. снабже́ние, поста́вка, предложе́ние

korvata; toimia sijaisena, sijaistaa gloss for somebody, temporarily

 1. веду́щий

toimia

 1. простираться impf, тяну́ться impf

käydä, olla käynnissä, toimia

 1. продолжа́ться impf, тяну́ться impf, проходи́ть impf

toimia

 1. перебира́ть impf, перебра́ть pf

käydä, olla käynnissä, toimia

 1. стре́лка