toimia

suomi-englanti sanakirja

toimia englanniksi

 1. play

 2. fill

 3. satisfice, satisfise

 4. work out

 5. come off

 6. deal

 7. function, serve

 8. act

 9. work

 10. behave

 11. move

 12. officiate

 13. go about

 14. operate

 15. go

 1. to work, function, run (gloss)

 2. ''Ratkaisusi näyttää hyvältä paperilla, mutta se ei toimi käytännössä.''

  Your solution looks good on paper but it does not work in practice.

  ''Kummallista - pumppu toimii, mutta veden pinta ei alene.''

  Strange - the pump runs, but the water level does not go down.

 3. to serve, act, work (as = ''essive'')

 4. ''Äskeisten kuolemien pitäisi toimia herätyskellona muille vaarassa oleville.''

  The recent deaths should serve as a wake-up call to others at risk.

  ''Sotilasuransa jälkeen hän toimi pappina kolmekymmentä vuotta.''

  After his military career he worked as priest for thirty years.

 5. to be powered (by = ''adessive'')

 6. ''Tämä CD-soitin toimii paristoilla.''

  This CD player is powered by batteries.

 7. to action

 8. (fi-form of)