sosiaalistaa venäjäksi

sosiaalistaa, sopeuttaa yhteiskuntaan

  1. подгота́вливать к жи́зни в о́бществе